jueves, 9 de mayo de 2013

Reflexió autovalorativa: Quines millores podríem incloure en el nostre projecte?

I aquest és el nostre projecte! 
Una vegada finalitzat el nostre projecte de millora podem dir que ha estat una gran oportunitat d'aprenentatge, ja que hem tingut l'oportunitat no només de ser les creadores d'una proposta tan important com és la millora d'un espai educatiu com és el pati sinó també hem pogut observar els resultats que aquest ha tingut i com els infants han gaudit amb aquesta nova experiència de joc que els hem proporcionat.

Tot això fa que haguem dut a terme processos molt enriquidors en quant a la nostra formació ja que hem hagut d'elaborar un pla de treball per tal d'organitzar-nos, documentar-nos visitant pàgines a la xarxa i llibres que ens servien d'inspiració i model de referència, fet que dota al nostre projecte d'uns fonaments i una coherència educativa. També ens ha servit per aprendre a treballar en grup, aprenent de les idees que aporten les companyes i a sotmetre a una mirada crítica les nostres propostes.

Relacionat amb aquesta capacitat per autovalorar-nos, algunes propostes de millora que considerem que s'haurien de realitzar en quant al nostre projecte són:
  • Dedicar més temps a conscienciar als infants sobre el tracte que havien de dispensar al material proposat. Després d'haver vist la dinàmica de joc que s'ha desenvolupat amb el material ofert, ens hem adonat que els nens encara no estaven preparats per tenir  un contacte tan lliure amb aquest tipus de material; això ens fa adonar-nos que hauríem d'haver dedicat un major nombre de sessions a preparar als infants per a aquesta nova proposta que es trobarien al pati.
  • Major participació per part dels infants. Tot i que des d'un principi contemplarem la idea que els infants participessin en el procés d'elaboració del material, la manca de temps i disponibilitat dels infants que tenien un calendari molt ajustat a les programacions d'activitats, ens han impedit que els nens i nenes de l'Escola fossin també part creadora d'aquest projecte. Tal vegada, si des d'un principi s'hagués implicat als infants en el projecte, convertint-los en peces clau del procés de creació de material, haguéssim aconseguit que els infants mostressin una actitud de major respecte envers el material ja que sentirien com una creació pròpia els materials de joc del projecte.
  • Documentar el procés de transformació del pati de l'Escoleta. Hauria estat positiu realitzar diferent material de documentació per tal de donar visibilitat al treball realitzat en aquest espai però finalment, per motius de temps, en aquests últims dies ens ha estat impossible realitzar aquesta tasca. Pensem que mostrant amb fotografies i explicant tot el procés de treball desenvolupat des de la planificació inicial fins a la realització de les obres del pati i la presentació del material, haguéssim aconseguit, tant per part de l'equip educatiu com per part de les famílies, una major valoració de les millores realitzades així com, una major comprensió de l'esforç i la implicació personal que ens ha suposat aquest projecte al qual hem dedicat molt de temps fora del nostre horari lectiu.

A més d'això les limitacions o obstacles que han repercutit negativament a l'hora de desenvolupar el nostre treball han estat la manca d'implicació i conscienciació de les possibilitats del nostre treball per part de les educadores del centre així com l'escàs seguiment del que anàvem fent. Aquest darrer punt ha fet que no tinguem cap referència en quant a les expectatives que havien dipositat en el nostre pla de millora ja que això ens hagués servit d'ajuda per orientar-nos.

A més, en lloc de trobar recolzament i paraules d'ànim per la seva part pel treball que estaven realitzant ens vàrem trobar comentaris referits a la poca durabilitat d'aquest material. Aquesta actitud ens sembla desconcertant ja que va ser la pròpia directora qui ens va proposar aquest material per realitzar la proposta degut a les seves característiques (segur, econòmic, a l'abast, reciclat...). Si des del principi pensava això hauria d'haver-ho expressat ja que tot i que nosaltres sabíem de la fragilitat del mateix, en haver escoltat aquestes opinions hauríem previst que no comptaríem amb el suport de l'equip del centre.

Les educadores del centre també han actuat de la mateixa manera, quedant-se completament al marge de l'evolució del nostre projecte. Com a excepció, una de les educadores ens va oferir la seva ajuda i vam realitzar conjuntament millores en el pati, ens va aportar idees i es va mostrar oberta a realitzar qualsevol tasca de millora en aquest espai. La resta, es limitaven a realitzar comentaris poc alentidors quan ens veien treballant amb el cartró en quant a la fragilitat del material i el poc respecte que mostrarien els infants, fet que ens fa deduir, la manca de confiança en els propis infants. Nosaltres, tot i que teníem en compte les característiques del cartró i les limitacions en quant a la seva durabilitat, confiàvem que els infants oferirien un tracte més respectuós a aquest material. Però òbviament, amb allò que no comptàvem és amb la nul·la col·laboració que mostrarien les nostres companyes per tal que els infants tinguessin cura del material ja que estant elles presents en el moment de la proposta, estaven xerrant entre elles i es mostraven completament al marge de les accions que realitzaven els nens respecte al material. El resultat d'aquesta manca d'atenció per la seva part va provocar que en un moment que ens vam haver d'absentar del pati, els infants fessin mal bé tot el material, sense que elles mostressin cap tipus de reacció.

Després d'haver pogut observar les seves reaccions i l'actitud mostrada davant del nostre projecte, considerem que l'elecció del material ofert no va ser encertada ja que nosaltres pensàvem que comptaríem amb una major implicació en tots els sentits per parts de l'equip educatiu del centre, i ens hem trobat que no ha estat així. Hauríem d'haver optat per materials més durs i menys fràgils que no  precisaren molta atenció ni supervisió a l'hora que els infants els manipulessin. Seguim pensant que el material utilitzat és una bona opció ja que ofereix moltes possibilitats creatives, manipulatives i sensorials, no obstant, és una proposta arriscada quan s'ofereix a infants tan petits i és imprescindible comptar amb la complicitat de totes les educadores per tal que els nens fessin un bon ús del material.

En el nostre cas, malgrat que ens hem sentit molt afortunades per poder realitzar aquest projecte i com hem dit,  valorem molt positivament aquesta experiència, el sentiment que ens ha despertat el desenvolupament final del projecte ha estat de decepció i frustració ja que hem vist com la tasca realitzada no ha pogut tenir una continuïtat i l'esforç que ens ha suposat la consecució del projecte no s'ha vist reconegut per les nostres companyes. De fet, la directora ni tan sols va observar com oferíem el nou material als infants ni com els nens jugaven al nou pati. Això, ens demostra una manca total d'interés per la seva part i ens fa pensar que realment no hi havia una vertadera intenció per la seva part de millorar l'espai exterior i convertir el pati en un espai educatiu.

Malgrat que el nostre treball va acabar al fems el mateix dia que el vam oferir com a proposta de joc als infants ens trobem satisfetes a nivell personal amb el treball realitzat ja que hem treballat molt dur i moltes hores per a crear el material i millorar les instal·lacions exteriors i pensem que podem estar orgulloses amb el resultat de la nostra feina. Com tot projecte han hagut aspectes que es podrien millorar i precisament aquestes propostes i aquesta autocrítica que estem realitzant ens ajudarà en un futur a realitzar un projecte més realista i que contempli tots els aspectes que hem mencionat amb anterioritat.

Competències treballades: 
En aquesta entrada hem arribat a conclusions elaborades sobre les possibles millores del nostre projecte gràcies a la informació recollida arrel de les observacions de la nostra pràctica (1.4.). A més, hem reflexionat sobre els obstacles i resistències que ens hem trobat i les causes de dits entrebancs (5.4.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario